Hyllningar

F. d. småskollärarinnan Ida Lindström, Visby, blev på sin 70-årsdag föremål för omfattande hyllningar. Den närmaste släkten inledde uppvaktningen tidigt på morgonen med att överlämna en vacker pläd och penningsumma. Lärarkamrater, vänner, bekanta och f. d. elever uppvaktade med blommor och presenter. Under dagens lopp inkom telegram från olika delar av landet.
På kvällen hade fr. Lindström ordnat en bjudning i Väskinde bygdegård för f. d. skolstyrelseledamöter, vänner och kamrater.
Parentation hölls över avlidna skolstyrelseledamöterna; kyrkoherde Videgren (närvarande vid 60-årsdagen) och herr A. E. Forslund, Klintegårda. Tal hölls av skolstyrelsens ordf. landstingsman Erik Forslund, Klintegårda, varvid han framhöll jubilarens mångåriga lärarinnetjänst inom Väskinde samt i föreningslivet.
Som avslutning framfördes en av jubilaren författad teaterpjäs visande lärarinnornas arbete från skolmästerstid fram till våra dagar. Musik utfördes av hr Frisk, Visby.

Gotlänningen
Onsdagen 20 augusti 1952
Nr 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *