Blomsterförmedlingens årsmöte.

Föreningen blomsterförmedlingens årsmöte i dag i Solbergaskolans aula i Visby inleddes med att handelsträdgårdsmästare Otto Otterman å gotlandskollegernas vägnar hälsade de till ett 100-tal uppgående deltagarna, representerande 66 anslutna firmor, välkomna till Visby och Gotland. Sedan ordföranden i FBF, blomsterhandlare Stig Ohnell, hållit ett kort välkomstanförande följde parentation över bortgångna medlemmar. Till att leda förhandlingarna valdes hr Ohnell. Styrelse- och revisionsberättelserna godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Ett förslag om personalpensionering återremitterades till styrelsen för ytterligare utredning. Vidare bordlades styrelsens förslag om inrättandet av en fastighetsfond. På styrelsens förslag tillsattes en kommitte för utarbetande av förslag till revidering av föreningens stadgar. Direktör Erik Elinder inledde sedan en diskussion om föreningens reklam.
Efter avbrott för lunch på Stadshotellet fortsatte förhandlingarna med bl. a. val av styrelse.
I e. m. har också Blomsterdekoratörernas riksförbund årsmöte i Solbergaskolan och i kväll blir det gemensam middag på Snäckgärdsbaden.

Gotlänningen
Tisdagen 19 augusti 1952
Nr 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *