Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på onsdag f. hem.-äg. Oskar Boberg, Falhammars i Östergarn. Han är född vid Falhammars där han övertbg gården efter föräldrarna, nu har han överlämnat gården till dotter och måg. Förutom jordbruket har han även sysslat med fiske.

FEMTIO ÅR fyller på onsdag folkskolläraren Gunnar Eriksson, Hörsne. Han är född i Möklinta i Västmanlands län och avlade folkskollärarexamen i Uppsala 1927. I Hörsne anställdes han fr. o. m. höstterminen 1927. En del offentliga uppdrag har naturligtvis kommit till vid sidan av folkskollärartjänsten. Jubilaren har sålunda i den gamla kommunen varit kommunalnämnds-ordf., ordf. i pensionsnämnden, ledamot av barnavårdsnämnden, barnavårdsman, skolkassör m. m. I Dalhems storkommun är han ordf. i pensionsnämnden samt dessutom i Hörsne valdistrikts valnämnd, ledamot av folkskolestyrelsen o. skolkassör. Vidare är han sekreterare i Torsburgskretsens lärarsällskap. Hans stora hobby är schack, där han blivit en av dem som fått representera Gotland i stortävlingarna, men han sysslar också mycket med fjärilsfångst och har i det sammanhanget gjort verkligt fina fynd.

Gotlänningen
Måndagen 18 augusti 1952
Nr 189

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *