Gotlands artillerikår.

Överste Söderberg kommer att följa utbildningen vid artilleriets skjutskola tiden 18-22 aug. och deltar sedan i höstkursen vid försvarshögskolan i Stockholm 20 okt.-20 dec. Befälet över kåren föres vid dessa tillfällen av överstelöjtnant Törnblom.
Vpl. läkaren Backman tjänstgör vid A 7 under september.
Kårens furirskoleelever 19521953 skall ingå i centralt anordnad furirskola vid A 6 med inryckning 7 okt. och utryckning 8 maj 1953.

Gotlänningen
Onsdagen 13 augusti 1952
Nr 185

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *