Inbjudan till orienterings-DM.

Inbjudan har nu utsänts till årets DM i orientering, som går den 14 sept. med Nynäshamns IF och Gotlands Idrottsförbunds orienteringskommitte som arrangörer. Klassindelningen kommer att bli följande: Seniorer (12 km), yngre oldboy (10 km), äldre oldboy (7 km), damer (7 km), äldre juniorer (10 km) och yngre juniorer (7 km). Vidare blir det lagtävling i samtliga klasser utom, för äldre oldboys. Tävlingen kommer att gå i Nynäshamnstrakten och med karta i skalan 1 : 20 000.
Avresa sker lördagen den 13/9 kl. 14 från Visby hamn och ankomst till Nynäshamn blir det omkring kl. 21. Hemresan från fastlandet blir på söndagen kl. 24 och man är åter på Gotland vid 7-tiden på Måndagsmorgonen. Kostnaderna blir inte så avskräckande, sålunda kostar hytt 32: —, turistklass 27: —, III-klass 20: —, ungdom 12-16 år 14: — och barn under tolv år, i målsmans sällskap, åker fritt. Beställda hytt- och turistplatser disponeras under hela resan.
Anmälan skall göras till Anders Dahlin, Lännaplan 2 F, Visby senast den 1 sept. och samtidigt skall insättas anmälnings- och kartavgift på postgiro 18 82 32. Av anmälan skall framgå: namn, tävlingsklass, ålder, reseklass samt övriga önskemål. Vidare skall man meddela övriga resenärers namn och önskemål. Merkostnaderna för hytt- och turistklass skall erläggas när biljetterna hämtas hos Ebing, Linnea-vägen 5, Visby, efter den 7/9, senaste tidpunkt blir avresedagen mellan kl. 9 och 10.30 vid hamnkiosken.
I samband med inbjudan har också utsänts ett PM med råd för kartläsning på 1 : 20 000-delen. I samband härmed kan också nämnas att orienteringsriksdag hålles söndagen den 19 oktober före prisutdelningen vid VI1V1 och LM, bl. a. blir det val av ny orienteringskommitte. Motioner skall vara OK tillhanda senast den 1/10.

Gotlänningen
Tisdagen 12 augusti 1952
Nr 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *