Femtio år sedan den reguljära

trafiken över Nynäshamn började.
Gotlandstrafiken över Nynäshamn kan i år fira halvsekeljubileum, som Gotl. tidigare påpekat i krönikan För 50 år sedan. Med Nynäsbanans tillkomst 1902 upptogs reguljär ångbåtstrafik mellan hamnen i Nynäshamn och Visby. Vintern 1902-1903 räknas i Nynäshamn som födelseåret för stadens stadigare förbindelser med Visby, men det var inte så alldeles helt i början med ångbåtstrafiken.
I själva verket tycks det ha varit en del gnissel, och t. o. m. rättsliga åtgärder, innan trafiken blev kontinuerlig på det sätt nynäsborna och framför allt intresenterna i Stockholms—Nynäs Järnvägs AB önskade, berättar MT i en återblick med anledning av jubileet.
Med Angfartygs AB Gotland träffade järnvägsbolaget den 8 september 1902 en överenskommelse, enligt vilken rederiet skulle låta en av sina ångbåtar gå direkt till Nynäshamn under vintern 1902-1903. Järnvägsbolaget ville givetvis ha knäsatt denna överenskommelse. Men Gotlandsbolaget slog back. Motiveringen från rederiets sida var, att det endast var under sommaren som någon egentlig passageraretrafik förekom mellan huvudstaden och Visby. Så förbindelsen avbröts tillfälligt. Sommartrafiken gick emellertid fint och 1903 förband sig rederiet att uppehålla trafiken mellan Visby och Nynäs med sex turer i veckan. Det var gamla s/s Gotland som gick på traden. Sedan Nynäsbanan inträtt som aktieägare i rederiet slöts 1906 ett kontrakt om trafiken. I stort sett ligger denna överenskommelse fortfarande till grund för trafiken.
Ångfartygsaktiebolaget Gotland som grundades 1865 och sedan dess utan avbrott uppehållit reguljära förbindelser med fastlandet har fr. o. m. 1915 statistik över passagerartrafiken. Bolaget transporterade år 1915 i allt 26.463 personer, därav över Nynäshamn 16.553 eller 62 procent.
1951 var motsvarande siffror 173.248 totalt och över Nynäshamn 142.933 eller 83 procent, uppger konsul Sven Walberg.
1924 skaffade rederiet det första större fartyget, »Visby». Sedan kom »Drotten» 1928, »Gotland» 1936 och »Gute» 1947.
Nynäshamnstrafiken upprätthålles nu året runt, och under juli månad är pasagerarantalet i allmänhet ca 35.000. Vid samma tid reser omkring 9.000 över Kalmar och 4.000 över Oskarshamn.
Vi vill gärna framhålla att samarbetet mellan Gotlandsbolaget, Nynäsbanan och SJ varit mycket gott genom åren, vilket bidragit till rationella lösningar av gemensamma problem, framhåller konsul Walberg.
Godstrafiken över Nynäshamn beräknas pr år till 25.000 ton. Den direkta godstrafiken på Stockholm från Gotland anges till samma tonsiffra.

Gotlänningen
Måndagen 11 augusti 1952
Nr 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *