Stadens folkskolor.

På förslag till två lediga folkskollärartjänster vid stadens folkskolor har folkskolestyrelsen bland sju sökande uppfört följande sex lärare: överlärare Otto Sjöström, Bredbyn, Ångermanland, folkskollärarna Folke Gauff in och Gunvor Rundqvist,, Visby, Arne Ströhm och Ingrid Ströhm, Hemse, samt Barbro Landberg, Visby.
Till ord. lärare i manlig slöjd har folkskolestyrelsen valt ende sökanden, slöjdlärare Ivar Gabrielsson, Eskilstuna.
För skolbarnsbespisningen vid stadens skolor har folkskolestyrelsen för nästa läsår till entreprenör antagit Andelsslakteriet, som inkommit med lägsta anbudet.
Folkskolestyrelsen, som av drätselkammaren tillfrågats, huruvida barnbespisning för skolans lämpligen skulle kunna anordnas i de ledigblivna lokalerna i Rob. S. Nilssons stiftelse i Maltfabriken, har beslutat anmäla till drätelkammaren, att den inte har något emot att tillfälligt utnyttja lokalerna för S:t Hanskolans räkning, men att den icke anser lämpligt att på längre sikt iordningställa lokalerna för detta nya ändamål.

Gotlänningen
Lördagen 9 augusti 1952
Nr 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *