Perssons Garn får bo kvar.

Hyresrådet har upphävt hyresnämndens i Visby beslut att godkänna systembolagets i Visby uppsägning av Perssons Garn från den förhyrda affärslokalen i fastigheten Stora Torget 6 fr. o. m. 1 oktober.
Hyresnämnden hade ansett att uppsägningen inte var obillig eller stridande mot god sed, men hyresrådet har förklarat den obillig och resolverat att den skall vara ogiltig.

Gotlänningen
Fredagen 8 augusti 1952
Nr 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *