Prisutdelning på SLKF:s kamratdag.

Om de omfattande arrangemangen på SLKF:s kamratdag i Öja på söndag har tidigare nämnts i olika sammanhang. Ett omfattande och alltigenom trevligt festprogram bör ge anledning till stor tillslutning och särskilt SLKF:arna Gotland runt väntas möta upp i än större utsträckning än tidigare. En alldeles speciell anledning därtill kan vara att man vid festen kommer att fortsätta prisutdelning i tävlingen Kunnig husmor — god medborgare.
Hemkonsulent Helena Lindell kommer att redogöra för tävlingen och förrätta utdelningen. Det blir massor med fina pris. Ett 20-tal har distriktsledningen redan skaffat donatorer till och fler skall det bli, försäkras det.
Inte alla kan dock få pris med såväl distriktsmästarinnan fru Berit Andersson, Stenkyrka, liksom de övriga 163 tävlande får tillbaka sina tävlingsmanuskript vederbörligt poängsatta och kommenterade. Denna utdelning kommer att ske avdelningsvis.
I tävlingen deltog även lantbr. Ivar Hansson, St. Åby, Bro, och även om han inte lyckades placera sig i mästarklassen så har tävlingsnämnden ändå givit honom högt betyg. Hans kunskaper och insikter i husliga göromål är anmärkningsvärt stora, heter det, och även om han inte kan kallas för »kunnig husmor» så är han i alla fall synnerligen kunnig, lägges därtill att han bevisligen är en modig man, bör det ge några extra poäng även det. SLK-Fledningen har därför, beslutat att hr Hansson skall tillerkännas hederspris för sina insatser, och man hoppas nu att han skall infinna sig personligen för att mottaga belöningen.

Gotlänningen
Fredagen 8 augusti 1952
Nr 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *