Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller om tisdag lantbrukaren Karl Sjöberg, Dals i Levide. Han är född på Närsholmen men kom i unga år till Dals, där han nedlagt ett omfattande arbete på att utvidga och förbättra gården: Jubilaren är en skicklig och framgångsrik sparrisodlare och hans stora hobby är jakt. Till sin läggning glad och humoristisk har han förvärvat många vänner.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag fru Anna Persson, Torsby. Hon är född i Garda och reste 1924 till Amerika, där hon vistades en följd av år samt ingick äktenskap med värmlänningen hr Einar Persson. Sedan makarna återvänt till Sverige övertog de hr Perssons fädernegård i Svenneby intill Torsby samhälle, en vackert belägen gård högt över Fryken-sjön, vilken de genom ombyggnad och förbättringar gjort mycket trivsam. Högtidsdagen tillbringar fru Persson hos sin gamla mor i Garda.

På tisdag fyller lantbrukaren Nils Lindgren, Kyrkebys i Hangvar, femtio år.

Gotlänningen
Fredagen 8 augusti 1952
Nr 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *