Högeralternativet innebär hårdhänt beskattning av skuldsatta.

Samverkan mellan arbetare och bönder ger garantier för en stark regering som både vill och kan skapa något för land och folk positivt, sade landstingsman Arvid Andersson, Fårö, bl. a., när han i söndags talade på sommarfester i När och Vamlingbo.
Regeringen har sitt idémässiga underlag i gemensamma uppfattningar mellan BF och socialdemokratien beträffande så viktiga frågor som bl. a. utrikespolitik och den ekonomiska politiken. En restriktiv penningpolitik anser vi som tyvärr nödvändig om vi vill hejda överkonjunkturens tryck på löner och priser och därmed hejda inflationen själv. Att sådana åtgärder inte alltid blir så särdeles populära vill den s. k. oppositionen utnyttja för sina syften. Det enda alternativ man från det hållet anmält som inflationshämmande är en förhöjd ränta.
Skulle räntan släppas helt fri kom trycket på kapitalmarknaden att åstadkomma en höjning, som visserligen skulle verka hämmande på konjunkturutvecklingen i stort, men särskilt blev kännbar för kapital-svaga delar av näringslivet. Tillgången till. eget kapital står inte alltid i relation till en närings produktiva insats, och just för kapitalsvaga näringar blev en så förhöjd ränta en fruktansvärd hämsko, som knappast skulle verka produktionsdrivande.
Att jag därvid tänker i första hand på fiskets folk och på jordbrukets, må förlåtas mig, men jag är inte heller okunnig om att det finns många andra betydelsefulla näringar som bygger sin produktion i stor utsträckning på lånat kapital. Sedan har även detta förslag, som speciellt omhuldas på högerhåll, en del andra aspekter främst sociala. En räntehöjning skulle nämligen innebära en hårdhänt beskattning av alla till förmån för enskilda kapitalägare, och beskattningen skulle bli hårdare ju mera skuldsatt vederbörande är. Med andra ord: den skulle stå i omvänd relation till skatteförmågan. Något så ansvarslöst — för att inte säga dumt — vill inte hf vara med på — och dess bättre inte socialdemokraterna heller.
Beträffande jordbrukspolitiken har bf fått ett synnerligen högt betyg även från folkpajtihåll — på visst sätt. DN-kritiken vill göra gällande att jordbrukarna gynnas på andra gruppers bekostnad. Vår lokala fp-representant i riksdagen har också nödgats ge sin betygssättning av hr Norup och bf:s jordbrukspolitik. Folkpartirabaldret vittnar enbart om att man i extrema
konsumentkretsar fruktar bondeförbundet och man vill göra allt för att minska vårt inflytande. De skall inte lyckas.
Båda festerna var mycket välbesökta och dryga femhundratalet hade samlats såväl vid bygdegården i När som invid Bottarvegården i Vamlingbo. Programmet i övrigt upptog i När bl. a. teaterpjäsen »Marknadsafton.» av Vilhelm Moberg, som uppfördes tvenne gånger, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen, och i Vamlingbo hade kretsens programråd sammanställt ett trivsamt och omväxlande underhållningsprogram.

Gotlänningen
Tisdagen 5 augusti 1952
Nr 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *