Flera unika målningar påträffade

vid Källunge kyrkas restaurering.
Om söndag blir det en stor högtidsdag i Källunge. Biskop Anderberg assisterad av åtta prästmän kommer då att återinviga församlingens gamla hel gedom, som efter en omfattande yttre och inre restaurering, vilken kostat 120.000 kr, framstår i en verkligt förskönad gestalt. Under restaureringsarbetet har flera unika målningar påträffats och Källunge kyrka kan hädanefter räknas till en av de mest intressanta och uppmärksammade bland Gotlandskyrkorna.
Vi är alla glada över att restaureringen är klar och att resultatet blivit så förnämligt, säger kontraktsprosten Axel Klint vid ett samtal med Gotlänningen. Det omfattande arbetet har pågått i drygt ett och ett halvt år, och konservator Bertil Bengtsson, Enköping, och konstnär Curt Viberg, Visby, har svarat för framtagandet av de gamla målningarna. De har bl. a. fått fram en passionssvit på. kyrkans norra vägg och en liknande på södra väggen, fast mera sporadiskt.
Särskilt intressant är en bård i bysantinsk stil från 1100-talet, som löper längs den gamla triumfbågen, vilken tillhört den ursprungliga kyrkan. En liknande bård lär nämligen bara finnas i Garda kyrka och sedan inte på någon annan plats i hela Nordeuropa.
Ungefär samtida målningar och utförda i samma stil har påträffats i gammalkyrkan. På altarets framsida har upptäckts en medeltida dekor med pelare och bågar, vilket gör att ett antependium inte anses behövligt.
Konservator Bengtsson har vidare restaurerat kyrkans altarskåp, ett förnämligt verk från början av 1500-talet, som en gång förvarades i Mariakyrkan i Visby men av biskop Spegel år 1684 fördes till Källunge. I samband därmed anskaffades ett nytt barockaltare för Visby domkyrka, som ännu står i södra skeppet. På altarskåpets framsida ser man en framställning av Marie kröning med de tolv apostlarna på båda sidorna i mycket vackra färger med guldgrund och purpur. Altarskåpet kan också öppnas, varvid. bilder ur Jesu barndomshistoria blir synliga. En av dessa, föreställande omskärelsen, är f. ö. mycket ovanlig.
I gammalkyrkan har nytt golv av kalksten inlagts och vidare har insatts ett tak, som gör att den gamla takstolen inte längre blir synlig. Något innertak har dock troligen aldrig tidigare funnits.
Vid restaurereringen av bänkarna har man funnit mycket vackra målningar med acanthusslingor både innan- och utanpå kvarteren. Bänkarna har även omriktats och är nu betydligt bekvämare att sitta i.
Källunge kyrka var tidigare en av de få Gotlandskyrkor som saknade någon som helst uppvärmningsanordning. Nu är den saken avhjälpt sedan man installerat både elektrisk uppvärmning och belysning. Hela restaureringen har som nämnts kostat 120.000 kr. Vi har lånat upp 70.000 kr, 10.000 har vi fått i rikskollekt och återstoden har tagits av tillgängliga medel. Från början var arbetet kostnadsberäknat till 60.000 kr. Det var 1946, men eftersom det dröjde ända till 1950 innan byggnadstillstånd erhölls, så blev det hela dubbelt så dyrt som man räknat med. Entreprenör för arbetet har varit byggmästare Karl Gardell, Visby.

Programmet vid återinvigningen
Återinvigningen äger, som tidigare omtalats, rum på söndag med sammanlyst högmässa, som börjar kl. 12. Vid återinvigningen assisteras biskop Anderberg av prostarna Klint, Sjöberg och Reuser, kyrkoherdarna Wernberg, Enwall, Munthen och Björlander samt domkyrkoadjunkt Bergström. Vid högmässan predikar prosten Klint, som även föredrar en berättelse över kyrkans historia — den äldsta delen anses vara uppförd 1072 — och restaureringen.
Efteråt blir det allmänt kyrkkaffe i prästgårdsparken. Om vädret skulle lägga hinder i vägen serveras kaffet i skolan.

Gotlänningen
Fredagen 1 augusti 1952
Nr 175

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *