Rymmarens dom.

Fortsatt krigsrätt har i dag hållits å artillerikasärnen för att ransaka och döma i mål mot värnpliktige arbetaren n:r 529/74 1918 Albin Edvard Martinsson, tilltalad för rymning med flera förseelser.
Militära ledamöter av krigsrätten voro kapten G. Silvén och styckjunkare C. J. Klintborg. Som krigsdomare tjänstgjorde auditör Rud. Wiman i stället för häradshövding C. W av Ekenstam, som ligger insjuknad i nervfeber. Auditör var landsfogden G. A. Broms.
Martinsson dömdes för rymning (den bekanta odyssén till Tyskland) och persedelförskingring m m till sammanlagt 2 månader och 18 dagars fängelse samt ålades att ersätta kronan de förskingrade persedlarne med kronor 507:04.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *