Ny automobiltaxa

för länet har nu utarbetats av länsstyrelsen och förslagsvis framlagts för allnänheten, med rätt för intresserade att före 15 april inkomma med yttranden över förslaget.
Bland de i förslaget upptagna bestämmelser kunna nämnas, att taxeavgifterna äro beräknade att utgå vid befordran av en person med kr. 10:-, befordran av två personer kr. 11:-, befordran av tre personer kr. 12:- och vid befordran av fyra eller flera personer eller vid färd under natten med kr. 15:-, allt pr nymil.
Skjuts intill en halv mil betalas såsom för en halv mil. Vid skjuts utöver en halv mil beräknas betalningen efter den tillryggalagda väglängden, dock att som full tiondels mil räknas överskutande del av sådan. Barn under tre år äga att medfölja åkande utan särskild ersättning. Två barn i åldern 3 och 12 år räknas som en person, därest de icke färdas ensamma. Under tiden före den 1 maj och efter den 1 oktober utgår skjutsersättningen med 30 procents förhöjning. Såsom natt räknas tiden från kl. 11 e m till kl. 6 f m. Gods må utan avgift medtagas intill en vikt av 20 kg. Då medfört gods överstiger 20 kg utgår skjutsersättningen enligt närmast högre taxa. För återfärd erlägges hälften av förestående avgifter. Användes icke automobil för återfärd, utgår ingen ersättning för körning tillbaka.
Förslaget finnes i sin helhet intaget i veckans nummer av länskungörelserna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *