På sin 65-årsdag

blev regeringsrådet Aug. Wall föremål för sterartade hyllningar. Under dagens lopp uppvaktades han av bl a styrelsen för Malmqvistska stiftelsen, kamrater i regeringsrätten samt ett stort antal släktingar och vänner, vilka överlämnade blommor m m. Drottningen lät genom sin överkammarherre framföra sina lyckönskningar. Senare gavs middag i jubilarens hem för den trängre släkt- och vänkretsen. Ett stort antal telegrafiska lyckönskningar anlände under dagens lopp.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Mars 1920
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *