Militära förordnanden.

Kapten T. Norströms förordnande som fortifikationsofficer vid militärbefält på Gotland och som fortifikationsbefälhavare vid befästningarna på Gotland upphör 30 september 1920. I hans ställe har förordnats tygofficern vid Bodens Ingenjörkår kapten A. F. V. Carlsson från 1 oktober.
Kaptenen vid Gotlands Infanteriregemente F. Åström har förordnats att från 13 april tills vidare tjänstgöra vid militärbefälet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *