Kyrkoherdeval

komma att förrättas i Gothems pastorat 25 april och i Östergarns pastorat den 2 maj. Provdag blir förstnämda pastorat för den ende sökanden 4 april och frågodag blir 11 i samma månad.
Östergarns pastorat bli provdagarna för de i första, andra och tredje förslagsrummet uppförde resp. 28 mars, 4 och 11 april och frågodag blir där 18 april. Valförrättare blir å båda ställena kontraktsprosten J. F. Ronqvist, Roma med kyrkoherde S. J. Stengård i Hejde som ersättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *