Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
För misshandel å hemmansägaren Teoder Karlsson i Vinor Fårö torsdagen den 19 febr. hade jordbruksarbetaren Erik Axel Larsson i Simunds Fårö undfått stämning.
Karlsson hade, under det han körde med en skjuts å allamänna landsvägen, tilldelats ett slag i bakhuvudet, troligen med ett tillhygge, så att han fallit medvetslös ned i diket bredvid vägen och hade hästarna fallit i sken.
Svarande, personligen tillstädes, nekade för vad som tillvitades honom. Ett vittne hördes, som sett målsägaren ligga i diket och svaranden hastigt avlägsna sig från skjutsen; ett annat intygade, att svaranden, då han samma tidpunkt kommit hem, yttrat, att han varit i gräl med målsägaren.
Svar. Kände sig så kränkt över stämningen, att han yrkade ansvar för obefogad rättegång och ersättning.
Rätten meddelar yttrande i målet den 12 april.

Fylleri
Tre cementarbetare och en sjöman i Slite hade uppträtt överförfriskade därstädes å allmän plats, tre av dem dessutom förargelseväckande. De erkände villigt och få nästa sammanträde veta, vad det kostar.

För olovligt tillgrepp av en tacka och ett parti troder stå som bekant arbetaren John Broander i Ödehoburga och hans hustru Tyra tilltalade.
Till idag hade Broander och hans son Herman även instämts för stöld av 60 kg fläsk i en olåst källare hos lantbrukaren August Broman i Verkegårds vilket skett natten till den 10 sistlidne februari. Svaranden personligen tillstädes förnekade all vetskap om detta sista tillgrepp. Sonen Herman hade funnit för gott att utebli.
Å åklagaresidan hördes tre vittnen. Ett av dem hade vid ett tillfälle mött hustru Broander, som kom körande med ett lass troder, som hon tycktes ha försökt dölja, i det hon lagt ris över detsamma. Ang tillgreppet å fläskpartiet hade utrönts, att fotspår, som ledde till Bromans källare, passat in på Broanders stövlar och Hermans kängor.
Åkl överlämnade målet mot makarne Broander och framställde häktningsyrkande mot sonen Herman, enär denne, som mönstrat å ett fartyg i Visby, kunde tänkas avvika och tydligen hölle sig undan. Med avslag å häktningsyrkandet uppsköt rätten målet mot Herman Broander till 12 april, då han skall komma tillstädes vid hämtnings påföljd, och meddelas utslag mot makarne B. Samma dag. Underhållsbidrag yrkar ogifta Ester Jonsson i Vestkinde utfå av arbetaren Karl Eriksson i Laufers å Fårö. E har förnekat det påstådda faderskapet.
Ett idag inkallat vittne hade emellertid påträffat parterna i en situation, som gjorde käromålet ganska troligt. Svaranden ville ha uppskov, men därpå ville rätten fundera till nästa sammanträde, då yttrande meddelas.

Källarmästare dömd för prisocker.
För prisocker har källarmästare K. Bergström från Stadskällaren i Oskarshamn stått tilltalad vid rådhusrätten.
Åtalet grundar sig därpå, att de matportioner till stadgad spritkvantitet, som serverats på restaurangen och för vilka 1:50 tagits, endast motsvarat ett värde av 12 å 15 öre.
Detta förhållande har varit rådande en längre tid efter den direkta livsmedelskrisen.
Vid utslag i målet i måndags dömdes Bergström till 3,000 kronors böter.
I ett annat mål stod Bergström åtalad för falsk deklaration på grund av ovannämda förhållande. I detta mål faller utslag den 12 april.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 17 mars 1920.
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *