Nervfeberepidemien.

På provisoriska epidemisjukhuset vårdas i dag 11 patienter, av vilka 6 överflyttats dit från ordinarie epidemisjukhuset utanför norr.
Epidemien har nu krävt sitt första dödsoffer, i det arbetaren Johan Stenberg, vilken var en bland de första som inlades å ord epidemisjukhuset, i går afton avled därstädes. Den avlidne var 35 år gammal. Han efterlämnar hustru och barn samt åldrig moder, vilken jämväl angripits av sjukdomen och vårdas å prov epidemisjukhuset.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 17 mars 1920.
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *