Dödsfall. Anna Wassberg

Vår kära, uppoffrande maka och moder Anna Wassberg, f, Göransson, har i dag efter ett långvarigt lidande fått i stor frid ingå i den eviga vilan Guds Paradis efter en levnad av 60 år, 11 månader och 7 dagar.
Visby den 11 mars 1920.
P. A. Wassberg.
Barnen.

Dödsannons

Fru Anna Wassbergs Jordfästning blir i gravkapellet på gamla kyrkogården nästa söndag den 21 d.s. 4 e. m., och torde de vänner, som vilja en henne och närvara vid denne akt, samlas i hemmes kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 17 mars 1920.
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *