Från landsbygden. Östergarn.

ÖSTERGARN, 15 Mars.
En i allo lyckad syföreningsauktion med kaffefest var i lördags kväll anordnad i Östergarns skola. Några damer hava under vinterns lopp flitigt arbetat tillsamman, ett femtiotal vackra arbeten, vilka försåldes under stor tillslutning från allmänhetens sida.1 Behållningen var avsedd till att hjälpa en församlingsmedlem, vilken en lång tid vårdats å sjukhus i Stockholm.
Festen tog sin början kl. 7 med avsungandet av Ps. 33, 1 v., varefter f. d. folkskoll. J. O. Jacobsson talade några ord om festens ändamål. Därpå, följde kaffedrickningen, vilket raskt undanstökades, för att börja med försäljningen av de förfärdigade arbetena. Då man ganska mangrant infunnit sig för den goda sakens skull, fattades ej hellre köplust buden föllo raskt och man sparade ej på slantarna, så att t. ex. ett par vackra örngått gick till den nätta summan av 60 kr., vilket föranledde att inroparen jämte hans motpart livligt applåderades. Hela festens nettobehållning gick till den vackra summan av 900 kr. vilket säkert med glädje och tacksamhet kommer mottagaren att ihågkomma, att det ännu finnes goda och hjälpsamma, människor i Östergarn.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 16 mars 1920.
N:r 63.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *