Nervfebern.

Ännu ett nervfeberfall har inträffat härstädes och remitterats till provisoriska epidemisjukhuset, där nu fyra patienter vårdas. Med detta sista inträffade fall har antalet nervfebersjuka nått upp till jämt dussinet. Av dessa tolv patienter ligga som bekant åtta på ord epidemisjukhuset.
Då sjukdomen sålunda synes ha benägenhet att sprida sig, har man bett oss att ännu en gång för allmänheten påpeka faran av att förtära okokt vatten och mjölk (grädde)..

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *