Från landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 10 mars.
Avstängd för trafik blev Burgsviks brygga i förra veckan för järnvägens del. Banmästaren hade anmält att det vore riskabelt föra fram tåg ditut och trafikchefen meddelade genast förbud därför. Hamnstyrelsen stälde om besiktning, vilken utfördes av förvaltare Bergström i Burgsvik och hamnförman Törnqvist i Visby. Dessa konstaterade att visaerligen ändarna å vissa tvärstockar vore murkna, men att ingen fara för övrigt förelågo. Då banmästaren emellertid icke ville ge med sig, stannade det vid att inga lokmotiv få gå ut på bryggan till dess den blir reparerad, vilket skall ske i sommar.
Burgsviks hamn blir mer och mer trafikerad. Sedan Ronejärnvägen slopats har en del av trafiken från Ronehamn upp till mellersta Gotland dirigerats över Burgsvik. Därmed får Gotlands järnväg också större inkomster, enär den direkt tages i anspråk för vidare befraktning.
Ett mera ovanligt fartyg ligger f. n. i Burgsvik. Det är en s. k. holländsk tjalk, ett slags farkost som är alldeles rund i bottnen och således saknar köl. För att kunna klara sist vid seglats har den en anordning vid sidorna bestående i två stora s. k. svärd av trä å vardera sida, som stickas ut för att hindra avdrift o. dyl. Vid inlöpande till Burgsvik häromdagen slingrade skutan så svårt att det till en början var omöjligt för lotsarna att komma ombord. Då de omsider kunde lägga, till vid fartyget krossades lotsbåtens reling vid ett slingerkast. Fartygets nam är Martha, kapten E. Tegge, en tysk som förut fört ett stort fregattskepp, vilket togs som god pris i England vid krigets utbrott. Kaptenen hade just kommit till England efter en långfärd och telegraferat efter sin hustru. Så bröt kriget ut och de blevo båda fångar och fingo sitta cellfängelse i England flera månader innan hustrun blef fri. Mannen blev så förvarad i ett fångläger. När u-båtskriget bröt ut, berättar han, fick man där leva på kokt ris och kålrötter dag ut och dag in. fartyget medför gödningsänme för mellersta Gotland. Vid hitresan gick det på grund i dimman vid sandhammaren och måste betala 6,000 kr. till några fiskare, som hjälpte det rätta.
Vårvädret här ute är vackert. Häromdagen visade termometern 10 grader varmt. Rågarna må icke alldeles bra av detta, ty nätterna äro kalla. Vårfåglarna ha kommit. Det ser ut som de icke äro så talrika i år. Och måsarna, som vanligen komma samtidigt mod »bläckar» saknas alldeles, märkvärdigt nog.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *