Anslag till Gotlands infanteri regemente.

Arméförvaltningen har enligt vad G, A:s stockholmsredaktion erfarit — anvisat ett belopp av 1,200 kr. att ställas till chefens för Gotlands infanteriregementes förfogande för anordnande av automatisk igångsättningsanordning av pumpmotor i vattentornets vattencistern jämte ledningar till pumphuset.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *