Lösöreauktion vid Björkome i Veskinde.

I anseende av egendomens försäljning och avflyttning från stället låter sterbhusdelägarne efter avlidne lantbr. K. J. Lindell, Björkome fredagen den 12 instundande mars kl. 12 m. försälja följande Kreatur: 1 p r goda draghästar 9-17 år, 3 st. goda mjölkkor nu 1 kalvställning, 2 st. kvigor, 1 tjur 2 år, av blandad ras, passande till avel. 2 st. arbetsvagnar, 1 åkvagn, 1 par arbetskälkar, 1 betfrösåningsmaskin, 1 hackelsemaskin, 1 hästhacka, 1 hästräfsa, 1 kultivator, 1 80-pinnharvsladd, vänd-och spetsplogar, 1 par arbetsselar, 1 större Vikingkamin, 1 större smörkärna, 1 klädesskåp av ek, 1 buffé av ek, 1 fat melass, 3,000 kg. foder och malmorötter, 3.000 kg. betmassa, 8,000 kg. mat- och sättpotatis. Betalninusanstånd lämnas av mig godkände köpare till d. 1 sept. d. år, andra betala kontant eller vid anfordran.
Veskinde i mars 1920.
Thure Olofsson.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 10 mars 1920.
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *