Lagförslag om inteckning i fartyg.

I anledning av riksdagens begäran om utsträckning i rätten att inteckna fartyg har inom justitiedepartementet utarbetats förslag till lag om ändrad lydelse av 14 och 5 par. i lagen den 10 maj 1901 om inteckning i fartyg samt till lag om ändrad lydelse av 94 par. utsökningslagen. För närvarande är en dräktighet av 20 registerton föreskriven för att inteckning ska 11 erhållas, men enligt det nu föreliggande förslaget skulle inteckningsgränsen sänkas till fem registerton.
Vid ärendets föredragning i konseljen, anförde justitieministern, att han funnit förslaget särskilt motiverat av den väsentliga prisstegring, som ägt rum beträffande prisen å fartyg under senare år, vilket piketvis påverkar mindre fartygs användbarhet som pantobjekt.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 8 mars 1920.
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *