Rättegångs- och Polissaker.

En vildsint sälle.
Biträdet Bror Nathan Pettersson, anställd hos en kemikaliehandlare Bergström i Piteå, har i förgår häktats av stadsfiskalen därstädes för mord- och mordbrandsförsök. Pettersson hade, för att hämnas på sin principal för det denne ej velat taga honom som kompanjon, träffat anstalter att antända lagermagasinet. Denna plan blev emellertid upptäckt. Biträdet bar dock fortfarande på hämdplaner och infann sig sent på natten till tisdagen i principalens bostad, medförande en kanna med fotgen och beväpnad med en yxa. Bergström vaknade och lyckades efter en stund övermanna Pettersson, varpå denne överlämnades till polisen. Han har därvid erkänt att hans menig varit att mörda Bergström och sedan sopa igen spåren efter sig genom att antända huset. Skulle detta ha lyckats, hade en katastrof av den största, omfattning ägt rum. Huset ligger nämligen i stadens centrum och en kraftig storm var rådande vid tillfället.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 5 mars 1920.
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *