Timmerhandlaren Hansens miljonsvindel.

Han har bedrivit växelrytteri med omkring 22 milj. kr.
Den nyligen avslöjade Hansenska svindelaffären i Köbenhavn synes nu ha i nått den omfattningen att den fullständigt distanserat den senaste finansiella skandalen – Kassmanaffären. Den danske timmerhandlaren har satt i gång en fullständig växellavin, som nu kommer att krossa i första rummet honom och i det andra en hel del banker och privata firmor, som, dels i god tro och dels av beräkning haft affärer med Hansen.
Följden blir nu att alla få möta upp inför rätten för att avge förklaring för sina affärer med den dristige växelmakaren. Flera av dem kunna till och med riskera att få göra honom sällskap på de anklagades bänk.
Hantverkarnas kreditbank, vars direktör är skräddaremästare Hald, är således redan anmäld till kriminalpolisen. Denna anmälan är gjord av häradshövding Linnet, som är ombud för timmerhandlare Barthelsen, Hälsingör, vilken skrivit på växlar till ett belopp av ungefär 5 milj. kr. Flera andra äro även borgesmän för miljoner. Det är därför inte så underligt att den förtagna revisionen visar att timmerhandlaren Hansen haft en växelomsättning på 22 milj. kr. Det mesta av beloppet omsattes under tiden mellan juni och september sistlidna år. Större delen av summan har paserat Hantverkarnas kreditbank. Andra penninginstitutioner äro även starkt engagerade, däribland flera, som i trots av att de hyste misstankar ändå toga emot Hansens växlar. I vilken omfattning han bedrivit dessa affärer får man ett begrepp om, då det berättas att han hade liggande buntar av växlar, som varit noterade, men utan namn och belopp. Så snart Hansen hade lust behövde han endast få en eller annan godtrogen själ till att utställa dem. På det sättet hade han alltid pengar. Han höll maskineriet i gång genom att hastigt omsätta från den ena banken till den andra. Han hade konto i fyra banker, samt hos bankirfirman Kassmans efterträdare och Georg Andersen.
Svindlerierna röra sig, som nämnts, om 22 milj. kronor, vilka omsatts i växlar. Men detta belopp är naturligtvis omsättning. Den förlust, som efter utredningens slut skall fördelas, går upp till 1,200,000 kr.
Vid alla förfrågningar i bankerna om de olika namnens säkerhet ha svaren blivit att de voro goda nog för de belopp de gällde för. Nu efteråt visar, detta sig i flera fall inte vara med verkliga förhållandet överensstämmande. Hantverkarnas kreditbank och andra företag ha sålunda mottagit växlar till svindlande belopp, påtecknade av personer, som annars icke kunna få en växel på 100 kr. diskonterad.
Bankdirektör Hald förklarar, ett Hantverkarnas kreditbank handlat i god tro. Den kom i förbindelse med Hansen förra våren, då H. öppnade ett foliokonto i banken och deponerade några checker, som alla vore i den bästa ordning, utställda av en större firma och notera de av en av huvudbankerna. Efter i han blev växelomsättningen betydande, men Hansen var alltid ute på rätta klockslaget.
I fråga om Hantverkarnas kreditbank kan det även vara av intresse att nämna, att den har en grundfond på 200,000 kr., därav äro 143,000 kr. inbetalade. Aktieteckningen pågick ännu när skandalen avslöjades. Att en bank med ett så litet aktiekapital ger sig in på så omfattande växelaffärer med en privat person har helt naturligt väckt allmän förvåning, och den fortsatta utredningen motogs med spänning i danska kretsar.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 4 mars 1920.
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *