Krigsrätt

har i dag hållits å kronohäktet här med värnpliktige H. L. M. Pettersson, född år 1895 i Döderhult, Kalmar län. Som militära ledamöter av rätten voro förordnade kapten T. Ytterberg och fanjunkare R. Thomsson.
Den tilltalade hade i februari 1916 blivit inkallad till fredstjänstgöring vid infanteriregementet här, men då han i april samma år beviljats tjänstledighet för att besöka sitt hem på fastlandet, hade han underlåtit att åter inställa sig till tjänstgöring. I stället hade han förfalskat tillståndsbevis för omyndige Paul Jonsson, att mönstra å fartyg samt därefter inmönstrat i Hälsingborg. Under de fyra år , som gått hade han haft hyra på olika fartyg, ävensom haft annan anställning på olika håll i landet. Förut rannsakad inför Hälsingborgs rådhusrätt och av denna förklarad saker för förfalskning, hade han därifrån förvisats till krigsrätt här för rannsakning för rymning samt för att slutdömas.
Som motiv för rymningen uppgav den tilltalade, att han somsjöman icke kunnat trivas i den tjänstgöring, som han blivit tilldelad.
Domen blev för förfalskning 3 månaders straffarbete, villkorlig dom, samt för rymning 1 månads fängelse, vilket sistnämda dock skall anses avtjänat genom den tid, han suttit häktad, varför den tilltalade omedelbart försattes på fri fot.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 4 mars 1920.
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *