Lösöreauktion vid Nybjers i Hörsne.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Nybjers i Hörsne tisdagen den 9 innev. mars kl. 10,30 f. m. försäljes på grund av fastighetens försäljning följande värdefulla lösöre.
Kreatur: 2 str. arbetshästar (ston), en treårig hingst, ett varmbl. ettårigt föl, 1 god mjölkko (kalvfärdig), 4 st. lamm.
Åker- och Körredskap m. m.: slåtter-, sånings- och skördemaskin, hästräfsa, hästhacka, 1 åkkärra, last- och: arbetsvagnar, 1 par kälkar, 2 par selar, slätvält, kultivator, vänd-, spets- och skumplogar, sladd, foderhäck, gödselsättare, 1 par längstegar, 1 decimalvåg, div. handredskap m. m.
Spannmå1 m. m.: 300 kg. korn, 150 kg. havre, 500 kg. ärter, cirk. 8,000 kg. hö, 3,000 kg. vårsäden- och 4,000 kg. höstsädeshalm.
Vid samma tillfälle, försäljes dels i mindre lotter och dels i sin helhet av fastigheten kvarvarande 4 tunl. åker, besådd med råg, 11 tunl. prima fodermark samt 70 tunnl. god skogsmark, belägen cirka 1/4 mil från Drune järnvägsstation. Prövningsrätt förbehälles. Betalnings- och övriga villkor tillkännagivas före auktionen.
För lösöret lämnas godkände inropare betalningsanstånd till den 1 nästk. sept., andra betala kontant vid anfordran.
Visby den 3 mars 1920.
KARL JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 mars 1920
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *