Visby landstormsförening

hade i lördags e. m. sitt årsmöte härstädes under kapten C. W. Schougs ledning. Till en början upplästes årsberättelsen samt föredrogos revisionsberättelserna för tiden 1915-1919; varefter ansvarsfrihet beviljades.
Vidare fastställdes styrelsens förslag till plan för föreningens verksamhet under innevarande år, dels för juniorerna, ett 40.tal skolynglingar, som anmält sig som aktiva, medlemmar för erhållande av landstormens idrottsmärke för ungdom, och dels för äldre medlemmar.
Till styrelseledamöter återvaldes kapten C. W. Schoug, godsäg. C. Lijenfeldt och agent C. Dassow med hrr G. Falk och J. Persson som
suppleanter. Även de förutvarande revisorerna och deras suppleanter återvaldes.
Till förenitnigens ombud vid förbundsmötet utsågs hr C. Dassow med hr G. Falk som ersättare, och till föreningens ombud vid Centralförbundets årsmöte valdes kapten C. Schoug med löjtnant B. A. Ljungholm som suppleant.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 1 mars 1920.
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *