Välgörenhetsmatinén

på Skandiabio i går till förmån för Wienstudenterna var tämligen talrik besökt. Sedan musiken spelat en marsch samt en av Brahms ungerska danser, besteg d:r Lundahl talarestolen och kåserade över amerikanernas olater, då han måste giva även dem en plats och förut vid offentliga föredrag endast hållit sig till deras goda egenskaper. Som ett karakteristikum för amerikanska folket anges enligt en amerikansk författare en stor portion äventyrslystnad med en fernissa av puritanism. I skämtsam form behandlades deras högfärd över allt det egna, deras bluff, skenhelighet och mera dylikt. Senare delen av föredraget blev ett slag inledande text till de upprullade vackra filmerna med Amerikamotiv. Särskilt uppehöll tal. sig vid Washington och Florida, D:r Lundahl avtackades av den intresserade publiken med en hjärtlig applåd. Med en kraftig marsch avslutades den lyckade matinén, som ger en ej obetydlig behållning till det goda ändamålet.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 1 mars 1920.
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *