Rättegångssaker.

Tryckfrihetsmålet mellan fru Amanda Weiss och Gotlands-Postens ansvarige utgivare, redaktör L, E. Larson, var i dag åter före. Käranden företräddes denna gång av advokaten Gustav ström från Stockholm, som till rätten ingav kärrs slutslutpåståenden. Därvid framhölls, att svar genom att intaga de åtalade artiklarna i sin tidning, hade givit spridning åt rykten, som varit menliga för kärandens person och näring. Angreppen, som varit byggda på grov osanning, hade varit orsak till ett fullståndigt ruinerande av kärs näring. Kör hade altid strävat att hålla god ordning och , driva sin rörelse i enlighet med gällande bestämmelser. Att oordning någon gång förekommer, torde vid en sådan rörelse knappast kunna undvikas. Käranden anser sig också genom Got!ands-Postens skriverier vara ställd vid skampålen av dessa systematiska förföljelser av galna nykterhetsfantastor.
Svaranden hänvisade till vad han förut anfört i målet, ävensom det inlämnade intyget, och bestred för övrigt kärombudets yrkanden !em rättegångsersättning.
Härefter skreds till val av jury, varvid käranden näride grossh. O. I. Kolmodin (utesluten av svar.), landsfogde G. A. Broms, lektor A. Hjelm och länsnotarie Ragnar Jacobsson, och svaranden överatolöltnant Carl Bolin, rektor Richard Stoffen, folkskoleinsp. E. Moberger och adv. A. 0. Stenmark (utesluten av kär.) Rätten utsåg landakamrer Oscar Molin, handl. Anton Jahansson, målaremästare Gust. Pettersson, lasarettssyssloman J. A. U. Böttiger (utesluten av kär.) och auditör Rud. Wiman (utesluten av svar)
Rätten bar utsatt juryns, sammanträde att äga rum 29 mars och ev, kompletteringsval skall förrättas 15 mars.

För förseelse mot renhållningsstadgan dömdes tvene personer till vardera 5 kras böter.

Tre fyllerister
fingo böta, en, som dessutom gjort mot stånd mot polis, 35 kr., och två vardera 10 kr.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 1 mars 1920.
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *