Albinos.

Tisdagen den 4, Onsdagen den 5 och för sista gången Torsdagen den 6 Juli förevisas från kl. 6 till kl. 9 e. m.
På Stadshotellet, de under 6 års vistande i utlandet vidt berömda Albinos (ljusskygga menniskor) systrarna AURORA 20 år och AMELIE 18 år.
Dessa Albinos, som äro födda af svenska föräldrar (hvilka förevisa dem), äro ett af de märkvärdigaste fenomen naturen frambragt. De förevisas till ett bildadt publikums bedömande och hafva framkallat de förnämsta läkares beundran. Kungl. familjen har låtit flickorna sig förevisas och betygat dem sitt höga deltagande. Man upptäckte personer af dylikt slag först på Panamanäset och har sedan iakttagit deras förekomst i Tyrolen och Schweiz. De igenkännas på sin mjölkhvita sjukliga hudfärg, hvita hår och röda ögon. Deras utomordentligt hvita hud och silfverhvita ullhår (liknande ospunnet silke), lockigt och fylligt som silfvertråd, ehuru vid så ung ålder, gifver dem ett allvarligt och behagligt utseende, som oftast väckt den högsta förundran. Ögonbryn och ögonhår äro silfverhvita. Om dagen hålla de ögonen halft tillslutna, ty de kunna icke utan smärta uthärda dagsljuset; och är detta orsaken hvarför detta slags menniskor äro nödsakade att lefva vid dämpad dager eller eldsljus. Deras ögon hafva en genomskinlig, i rosenrödt skimrande färg, och pupillen, som annars står stilla, är på dem jemt kringgående och af en glödande eldröd färg.
Det intressanta fenomenet af deras tillvaro torde komma publiken att hedra dem med talrika besök och mottaga deras förbindligaste tacksamhet.
Inträdesafgiften är: för äldre 50 öre och för barn 25 öre.
Flickornas porträtt finnes äfven till salu.
C. E. EKLUND, från Wimmerby: flickornas fader.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Juli 1876
N:r 53

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *