Passagerarelista.

Från Stockholm 27 Juni.
Doktor Olsson, kyrkoh. Helander, hrr Montelius, Mellgren, Lindgren, Anjou, Thorén, Endrell, Fahlström, Tofften, Pehrsson, Wickholm, Bratt, Beckström, Thunell, Aberg, A. Johnsson; fru Endrell; frök:na Paulsson, Tillberg, Cronvall, Wettersten, Dahlström, Wickman, de Brun, Forsströmsson, Bolling.

Från Stockholm 29 Juni.
Pastor Öfverberg, häradsh:ne Blixén, Alexanderson, hrr Forsberg, Ahlén, Forsström, Bensow, Duse, Marelius, Lindgren, Kohrtz, Blomqvist; fruarna Sergel, Forsberg, Ekholm, Bergman, Åkerhjelm; frök:na Höök, Hellgren, Larsson, Lindsten, Neuman, Mossberg, Helfrid Möller, Betty Christiansson, Högvall.

Från Stockholm, 1 Juli.
Direktör Hoffman-Bang, notarien Gille, konsul Romdahl, kapt. Sergel; hrr Lindbom, Broander, Pettersson, Eriksson, Ludvig, Kolmodin, Bergvall, Ekström; grefvinvan Hamilton med döttrar; fruarna Unnerus, Henne, Lychou, Stoltz, Wennberg, Holm, Hjertstedt, Fornell, Drake, Öhman, Coentervall, Hesmtröm, Lindholm; frök:na Adlerstjerna, Attoff, Öhman,
Svensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juli 1876
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *