Den bebådade stormen

har låtit höra af sig på ett och annat ställe. Så skrifves från Östergötland: En häftig hvirfvelstorm från N. O. till S. W. gick midsommardagen vid middagstiden fram öfver en del af vår provins. Orkanen strök fram öfver Björkebergs och Ledbergs socknar, der svarta moln upptornade sig och åskan häftigt började dundra, hvarvid strålen nedslog på ett eller ett par ställen i den förstnämda socknen. Härefter rusade hvirfvelvinden fram emot Westerlösa, der han visade sina verkningar på ett sätt, som var egnadt att injaga allmän förskräckelse. De, som åsågo ovädrets annalkande, säga att åskmolnet liknade en ofantlig kil. Träden kullkastades eller afbrötos, gärdesgårdar upprycktes, grödan nedslogs och alla åt vindsidan vettande fönsterrutor krossades af hagel, stora som dufägg. Lyckligtvis varade hagelskuren blott några sekunder. Vid Marås i Vesterlösa socken nedblåste en ladugårdsflygel, utan att de i densamma innestående kreaturen blefvo på ringaste sätt skadade. Den nämda gården fick emottaga ett svårt anlopp af vindens raseri. Häritrån drog hvirfveln fram öfver Dömestad, Sperringe, Mörby, Gottlösa och Öjebro och, enligt hvad en korrespondent i dagens nummer af denna tidning upplyser, hann ovädret Mjölby. Cyklonens bana, som till en början var märkvärdigt smal, tyckes under framåtskridandet vidgat sig, men på samma gång har kraften minskats. Från många håll ingå berättelser om afbrutna träd och uppryckta gärdesgårdar, krossade fönster och rubbade eller kullkastade byggnader.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juli 1876
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *