På bättringsvägen

befinner sig den juldagsqvällen skadade fru Tönning, så att all fara för lifvet lärer vara öfverstånden, ehuru hon en längre tid torde blifva hunden vid sjukbädden. — Icke heller kapten Laws helsotillstånd lärer hafva försämrats.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 31 December 1875.
N:r 103.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *