Stora summor för stora ändamål.

Stadsfullmäktige beslöto på extra sammanträde i tisdags, att till kungl. m:t ingå med underdånig ansökan om rättighet för staden att för stadens behof upptaga ett lån möt obligationer, å en summa af 800,000 kronor, hvaraf 500,000 kr. vore afsedda för jernvägsarläggningen och de återstående 200,000 kr. till bestridande af hamnens behof och andra utgifter.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 31 December 1875.
N:r 103.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *