Julens stora högtid

står redan på tröskeln till såväl den rikes komfortabla boning som den fattiges torftiga hydda. Hvar och en bereder sig till några dagars ostörd ro efter det snart tilländagångna årets mödor och — vedermödor, och då äfven denna tidnings tryckeripersonal väl behöfver någon hylla från sitt lika ansträngande som maktpåliggande arbete, komma vi icke att om lördag (annandag jul) utgifva något nummer, men som ersättning lemnas dagens blad i helfosmat.
Vi tillönska våra läsare en i allo glad och fröjdefull jul!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *