Lykta utanför österport.

Vi hafva blifvit ombedda att fästa vederbörandes uppmärksamhet på nödvändigheten att anbringa en lykta utanför österport. Utom det att under den mörka årstiden olyckor för körande lätt kunna inträffa på denna plats, tillkommer den omständigheten att de många som bo utanför stadsporten väl borde få någon del af den gatulysning, i hvars kostnad de få deltaga. Äfven i ordningens intresse är denna angelägenhet af vigt, då ej sällan i skydd af mörkret hvarjekanda uppträden här ega rum.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *