En båtsmansrekryt

af Gotlands båtsmanskompanier hade i båtsmanskasernen i Karlskrona från en sin kamrat tillgripit en penningpung med inneliggande 4 kr. För detta tillgrepp har rekrytbåtemannen af dervarande krigsrätt blifvit dömd till sex månaders fängelse, som dock på hans begäran blifvit förvandlad till en månads mörk arrest, hvilket straff han nu undergår i reservhäktet å skeppsvarfvet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 December 1874
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *