Auktion.

Thorsdagen den 17 innevarande månad kl. 10 f. m. försäljas för vederbörandes räkning genom offentlig Auktion som hålles å Herr Carl Smitterbergs gård vid Klintehamn dels skeppsvraket och dels ilandbergade skeppsinventarierna efter vid Klintehamn strandade och förolyckade Gotländska Skonerten ”Adolf”, som varit förd af Capten E. N. Eskelund.
Vid samma tillfälle försäljes äfven från samma fartyg ilandbergade ett mindre parti sjöskadad Hampa, Fönsterglas och Tegel.
Betalningen erlägges kontant och närmare underrättelser lemnas af Herr Carl Smitterberg eller hos undertecknad.
Wisby den 10 Dec. 1874.
CARL L. EKMAN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 December 1874
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *