Gotlandstjufvarne.

Vi lofvade i föregående numret att i dag meddela ytterligare upplysningar rörande de numera så vidtberyktade “gotlandstjufvarne”, men tyvärr kan detta löfte icke uppfyllas, eftersom senaste Stockholmsposten ännu ej utdelats, då tidningen är redo att läggas i pressen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *