Föreslagen medaljör.

För någon tid sedan meddelade vi i denna tidning en insänd uppsats, i hvilken på det amplaste lofordades de utmärkta förtjenster om samhället som f. d. kantorn m. m. Olof Lundin i Tingstäde under en lång följd af år städse ådagalagt. Det göäder oss derföre att kunna i dag med dela, att Tingstäde kommun på allmän kommunalstämma den 16 sistl. oktober enhälligt beslöt att, med betygande af församlingens aktning och tacksamhet för hr Lundin uppdraga åt kommunal nämnden att hos höga vederbörande föreslå den gamle hedersmannen till erhållande af någon yttre utmärkelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *