Husbonden Klintbom

(icke Klintberg, som vi i vårt förra nr råkade uppgifva) från Othem, hvars olycka vi i lördagsnumret omtalade, afled redan i lördags kl. 3 e. m. Den företagna obduktionen bestyrkte riktigheten af de vid operationen gjorda iakttagelserna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Augusti 1875
N:r 63

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *