Oscar Öfverberg.

Oscar Öfverberg.

Stenkumla o. Västerhejde.
F. i Älskog, Gotl. län, i84o4/5. Stud. i Upps. 60; fil. kand. 67; fil. dokt. 69. Adj. vid Norrköpings h. allm. lärov. 69; prv. 73; kommin. i Visby 75; kyrkoherde i Stenkumla fr. 81; kontr.-prost 84-88.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *