Nils August Youngberg.

Nils August Youngberg.

Sanda. Västergarn o. Mästerby.
F. i Tirserum, Osterg. län, 1842 30/6. Prv. för Augustanasynoden 73; anst. inom Augustanasynoden 73—80; tillåtelse att inträda i Sv. kyrkan 84; lasaretts- o. hospitalspred, i Visby 81-82; domkyrko-adj. o. stadsmissionär 81-86; komminister i Sanda fr. 93. Utg. en teol. afhandling samt Evaugel. luth. tidning Sanning o. Frid 90-92.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *