Carl Petter Sik.

Carl Petter Sik.

Lärbro o. Hellvi.
F. i Visby 1842 25/9. Stud. i Upps. 60. Prv. 69; kommin. i Visby 70; hospitalspred. därst. 72; kyrkoherde i Lärbro fr. 74; preses vid prästmötet 1901; kontr.-prost 03-07; teol. dokt. 07.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *