Norska skeppet ”Firdar”.

I torsdags förra veckan börjades i Norges högsta domstol behandlingen af det särdeles vidlyftiga målet emot fartygsbefälhafvaran G. M. Holst, hans styrman och manskap å skeppet ”Firdar”, hvilka blifvit tilltalade inför sjörätt i Porsgrund och genom dom af den 29 Jan. detta år fälda till: kaptenen 1 år och 9 månaders straffarbete och de öfrige till vatten och brödstraff, för det våldsamma uppträde de hållit på nämda skepp utanför Gotland. Såsom bekant hade kapt. Holst den 18 Juli 1873, kröningsdagen, bjudit manskapet på traktering, men druckit så grundligt dagen till ära, att han kom i slagsmål med matroserna hvarvid all ordning ombord upphörde och skutan stötte på grund. Tre advokater skola nu försvara de tilltalade.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juni 1874
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *