Genom afflyttning från stället,

låter Arendatorn och Hemmansegaren Petter Tingström i Martebo Prestgård, Fredagen den 26 i denna månad kl. 10 f. m. genom offentlig och frivillig auktion till den högstbjudande försälja å väl sin fasta som lösa egendom. Fastigheten som består af ?:dels mantal Qvie i Martebo med ladugårdshus inredda till häststall, lada med sädrum; allt att genast tillträda med vexande gröda. Hemmansdelen består at bördig jordmån och skog till mera än husbehof, ett för hemmansdelen upptaget län i Gotlands Hypotheksbank å 1400 kr., kan af en blifvande köpare få i afräkning på köpesumman öfvertagas utan afseende på förut skedd amerterting, öfriga betalningsvilkor kan lämpas efter en reel köpares beqvämlighet, som närmare blifva bestämda vid auktionstillfället och dess förinnan af egaren eller undertecknad. Lösa egendomen som består af hästar, oxar, kor, ungnöt och lam; samt allt till ett större jordbruk hehölliga åker och körredskap, ett tröskverk med uthus, en vindmaskin, möbler, jern- och träsaker, gångkläder m. m. som icke här är specifieeradt. Säkre och af mig godkände köpare lemnas för lösa egendomen betalningsanstånd till den 1:sta Oktober detta år.
Martebo den 15 Juni 1874.
Enligt vederbörligt uppdrag,
A. P. Björkander.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juni 1874
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *